Tulejowanie gniazd koparki - swobodaumyslu.pl

Tulejowanie gniazd koparki

Aby maszyna budowlana była sprawna i bezpieczna w użytkowaniu należy poświęcić czas na obsługi jej poszczególnych elementów oraz dość szybkie usuwanie powstających niesprawności, które mogłyby spowodować trwałe usunięcie urządzenia z eksploatacji. Jak wiadomo, maszyny w branży budowlanej nie mogą bezczynnie stać na placu, bo nie generują w ten sposób żadnych zysków.


Operator koparki przed przystąpieniem do pracy powinien sprawdzić m. in. poziom płynów hydraulicznych, przesmarowania, czy nie ma żadnych wycieków, uszkodzeń struktury maszyny albo przewodów. Jedną z podstawowych obsług na koparce jest właśnie smarowanie punktów spójnych, czyli sworzni pracujących w tulejach. Pomijanie tej czynności obsługowej może skutkować dużo szybszym zużyciem tulejek.


Co to jest tulejowanie koparki?


Tulejowanie koparki jest formą regeneracji uszkodzonych elementów ruchomych urządzenia, które zużyły się przez niedostateczne i nieregularne smarowanie. Jeśli nie zadba się wystarczająco o smarowanie tulejek w punktach spójnych tarcie sworzni o ścianki tulei wzrasta na tyle mocno, że powstają luzy. Im większe luzy, tym sworznie bardziej obijają się o ścianki tulei, co skutkuje coraz szybszym ścieraniem się elementu. Jeśli dopuści się do większych luzów, może nawet nastąpić wejście sworznia w ruch radialny, który doprowadzi do wyżłabiania gniazda tulei.


Tulejowanie ma za zadanie naprawić wydrążone gniazdo i przywrócić do pierwotnego kształtu uszkodzona tuleję.


Jak działa tulejowanie?


Tulejowanie koparki polega na roztoczeniu zniekształconej tulei do większej średnicy, napawaniu gniazda, które zostało roztoczone, by ostatecznie jeszcze raz roztoczyć tuleję do pożądanego, poprawnego już rozmiaru. Do wykonania tych czynności wykorzystuje się mobilne maszyny do obróbki skrawaniem, popularnie zwane wytaczarkami. Dzięki ich wykorzystaniu, naprawa tulejek jest możliwa na placu budowy.


Tulejowanie koparki to metoda, która regeneruje zniekształcone tuleje i usuwa niepotrzebne naprężenia w maszynach w bardzo wygodny i mało skomplikowany sposób.

Słowa kluczowe:tulejowanie koparki,